img1
Marian Waller
Telefoon: 06 - 32 013 083
E-mail:

Werkgebieden: Nijmegen e.o. 

Lid van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (nvo.nl)
Lid van de Vereniging EMDR Nederland (emdr.nl)
BIG-registratienummer: 49926989931
AGB-code: 94102198

KvK-nummer: 63343622
IBAN: NL 17 SNSB 0958 1622 63

Aangesloten bij P3NL, een landelijke klachten- en geschillenregeling: www.klachtencompany.nl
K
waliteitsstatuut is opgesteld conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en goedgekeurd, in te zien op mijn praktijk.