img1
Marian Waller
Telefoon: 06 - 32 013 083
E-mail:

Telefonisch spreekuur: maandag en donderdag van 12.00 - 14.00 uur.

Werkgebieden:
Nijmegen e.o., Arnhem en Zutphen 

SKJ registratienummer: 120003595
NVO lidnummer: 6169
LVSC lidnummer: 6117

KvK-nummer: 63343622
IBAN: NL 17 SNSB 0958 1622 63

Aangesloten bij P3NL, een landelijke klachten- en geschillenregeling: www.klachtencompany.nl